Logo Novosutra
Logo Good Company
Logo Enna Logo PPD
Logo Novosutra

GOOD PEOPLE

Ulagati u ljude najbolja je poslovna odluka. Ako svatko da najbolje od sebe, naše razlike postaju naša snaga. U ENNA Grupi njegujemo različitost i uključivost.