Logo Novosutra
Logo Good Company
Logo Enna Logo PPD
Logo Novosutra

Neurofeedback uređaj u centru Ivan Štark

Putem neurofeedback metode omogućava se dodatna suportivna mogućnost rehabilitacije osoba s neurorazvojnim poremećajima, ali i drugim poremećajima i stanjima kao što su ADHD, specifične teškoće učenja, moždani udar, traumatske ozljede glave, deficiti nastali nakon operacije mozga, refraktorni oblici epilepsije, kognitivne teškoće nastale starenjem, depresija, anksioznost, opsesivno-kompulzivni poremećaj, autizam i dr.

Putem neurofeedback metode omogućava se dodatna suportivna mogućnost rehabilitacije osoba s neurorazvojnim poremećajima, ali i drugim poremećajima i stanjima kao što su ADHD, specifične teškoće učenja, moždani udar, traumatske ozljede glave, deficiti nastali nakon operacije mozga, refraktorni oblici epilepsije, kognitivne teškoće nastale starenjem, depresija, anksioznost, opsesivno-kompulzivni poremećaj, autizam i dr.

Osijek, 2019. - 

Centar za odgoj i obrazovanje „ Ivan Štark“ osnovan je još davne 1963. godine kao odgojno obrazovna ustanova za djecu i odrasle osobe s intelektualnim i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju. Centar polaze učenici s područja grada Osijeka, prigradskih naselja i područja Osječko-baranjske županije ali i okolnih mjesta i županija. Centar pruža široki spektar programa i aktivnosti kao što su:
– osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika od 1. do 8. razreda s lakšim i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju (autizam, Down sindrom, i dr. zdravstvene i motoričke teškoće),
– višestrukim teškoćama u razvoju od 7-21 godine
– poludnevni boravak za odrasle osobe
– rehabilitacijsko-terapijske aktivnosti
– te razne izvannastavne aktivnosti

Putem neurofeedback metode omogućava se dodatna suportivna mogućnost rehabilitacije osoba s neurorazvojnim poremećajima, ali i drugim poremećajima i stanjima kao što su ADHD, specifične teškoće učenja, moždani udar, traumatske ozljede glave, deficiti nastali nakon operacije mozga, refraktorni oblici epilepsije, kognitivne teškoće nastale starenjem, depresija, anksioznost, opsesivno-kompulzivni poremećaj, autizam i dr., i to kroz direktno izmjenjivanje električne aktivnosti u mozgu.
Temeljem ovih spoznaja i svjetskih istraživanja o rehabilitacijskim i odgojno-obrazovnim učincima primjene neurofeedback-a, Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark je odlučio aplicirati s projektom za nabavku Neurofeedback Set Bacis-Pro uređaja, osposobljavanje terapeuta za primjenu ove metode i time stvaranje mogućnosti za primjenu ove metode kod djece s teškoćama u razvoju Centra za odgoj i obrazovanje \”Ivan Štark\” te djece i mladih s poremećajima u ponašanju Doma za odgoj djece i mladeži Osijek . Aktivnosti koje će se provoditi tijekom projekta bit će terapijska primjena neurofeedback aparata, kod obje populacije, evaluacija postignutih rezultata i zajedničke aktivnosti organiziranog vremena kroz koje će se vidjeti utjecaj neurofeedback terapije na pažnju, koncentraciju, pamćenje, motivaciju, sposobnost ostvarivanja primjerenih oblika ponašanja u socijalnim interakcijama koje potrebne i jednoj i drugoj populaciji u usvajanju odgojno-obrazovnih sadržaja i aktivnostima posjete javnim ustanovama (knjižnica, restoran, sportski tereni, trgovine).
Dugoročni i cilj je mogućnost pružanja usluge neurofeedback terapije svim korisnicima Centra Ivan Štark i Doma za djecu i mladež Osijek u situacijama pojave simptoma u okviru primarne teškoće, te primjena istog u situacijama promijenjenih okolnosti koje negativno utječu na funkcioniranje korisnika iz obje ustanove.